Инсталация за преработка и обезвреждане на твърди битови отпадъци в с.Езерово, Община Белослав

Инсталация за преработка и обезвреждане на твърди битови отпадъци в с.Езерово, Община Белослав