Проектиране, изграждане и монтаж на 42м и 51м. пилони за знамена

Проектиране, изграждане и монтаж на 42м и 51м. пилони за знамена