Конструктивно укрепване и преустройство на съществуваща сграда за обществено ползване, гр.Пловдив

Конструктивно укрепване и преустройство на съществуваща сграда за обществено ползване, гр.Пловдив