Административна сграда на Алианц България Холдинг и ТБ ”България Инвест АД” гр. Варна

Административна сграда на Алианц България Холдинг и ТБ ”България Инвест АД” гр. Варна